Skip to main content

Joepie, vakantie! 🌞


Tijd om bij te komen. Extra fijn voor een hooggevoelig kind, dat dagelijks zoveel indrukken opdoet, intens beleefd en diep verwerkt, zou je zeggen… Maar juist ouders van hooggevoelig kinderen melden vaak dat de vakantie, zeker in het begin, juist niet fijn verloopt. Je kind gedraagt zich opstandig, is niet te genieten, vraagt steeds negatieve aandacht. Hoe komt dat toch?


Er kunnen meerdere oorzaken meespelen, bijvoorbeeld:
👉🏻 verandering van ritme in de vakantie… Ritme geeft duidelijkheid en voorspelbaarheid, onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid geeft onrust en daar reageren ze sterker op.

👆🏻 Tip: geef samen structuur aan de dag


👉🏻 tot jezelf komen is niet altijd fijn… Als je tot jezelf komt, voelt je alle opgebouwde spanning van alle indrukken van de dag en dat is niet prettig.

👆🏻 Tip: wees er bewust van en erken je kind hierin, help je kind ontspannen


🌸 Ik wens jou en je gezin een fijne vakantie toe!

Wil je jouw hooggevoelig kind beter begrijpen en handvatten krijgen? Je bent welkom!

Leave a Reply